Foreningen fører både en intern og en ekstern venteliste jvf. vedtægterne.

Alle ventelister administreres via platformen waitly.dk


DEN EKSTERNE LISTE:

Alle kan blive opskrevet på den eksterne liste. Det koster et gebyr på 250,- kr..Gebyret opkræves ved opskrivning og derefter en gang årligt på samme dato som opskrivningstidspunktet. Du skal oplyse dit kreditkortnummer, når du opretter din profil på waitly.dk

KLIK HER FOR OPSKRIVNING TIL DEN EKSTERNE VENTELISTE

Man kan sætte sin plads på pause, hvis man aktuelt ikke er boligsøgende. Man beholder stadig sin placering på listen. Det gør man også selvom man svarer nej tak til invitationer på fremvisninger. Eller svarer nej tak til at købe lejligheden, når man har været til fremvisning.

Alle bliver inviteret til fremvisninger, men det er kun de 15 bedst placerede af dem, der takker ja til fremvisning, der kan deltage i fremvisningen. Du kan derfor godt komme i betragtning til en fremvisning, selvom du er fx. nr. 67 eller nr. 82 på listen.

P.t. skal du regne med at der går nogle år før din placering på ventelisten er så god, at du kan komme i betragtning som køber.


DEN INTERNE LISTE:

Er for andelshavere i AB Marienborg, der kan skrives op hvis de ønsker en lejlighed med anden placering, størrelse eller ønsker at sammenlægge med nabolejligheden.

Det er gratis for andelshavere at stå på den interne liste. Bestyrelsen skal godkende opskrivninger til den interne liste. OBS: man er IKKE andelshaver fordi man er bofælle til en andelshaver, barn af en andelshaver, eller har fremlejet af en andelshaver.

KLIK HER FOR OPSKRIVNING TIL DEN INTERNE LISTE


BØRNELISTEN:

Børn og børnebørn af andelshavere kan gratis skrive sig op på børnelisten.

KLIK HER FOR OPSKRIVNING TIL BØRNELISTE