Når du vil sælge din lejlighed sker det på følgende måde:

  1. DU bestiller en skøn og synsrapport af Bo Jensen på tlf. 4031 9115 / 5944 2797 eller Louise Olsen 3117 8513/5944 2797
  2. Når synsrapporten er klar udfylder DU dette oplysningsskema og sender det til salg@abmarienborg.dk: Oplysningsskema.docx (pdf)
  3. BESTYRELSEN sender din lejlighed ud til ventelisterne på waitly.dk og inviterer til åbent hus.
  4. DU Udbedrer eventuelt kritiske fejl i henhold til synsrapporten inden salget. (Du kan ikke sælge disse fejl til køber.)
  5. Efter åbent hus kontakter ADMINISTRATOR købere i henhold til tilbagemeldinger på waitly.dk efter åbent hus.


Herefter administreres salget inkl. overdragelse, underskrifter, m.m. af ADMINISTRATOR.


OBS! Vær opmærksom på at det tager tid at sælge sin lejlighed. Vær derfor i god tid.

Det tager tid af få en synsrapport.

Der skal være minimum 14 dages varsel af åbent hus.

Interesserede købere har 7 dage til at melde tilbage efter åbent hus.

Derefter har bestyrelse og administrator 7 dage til at kontakte køber.

Køber har derefter yderligere 7 dage til endeligt at sige ja.

Administrator skal derefter have 1 måned fra der er fundet en endelig køber til overdragelsen. (Skal det gå hurtigere, opkræves et hastegebyr på kr. 3.000,-)

Og husk at bestyrelsen består af frivillige, som har både børn og arbejde og ferie . Du må altså forvente en vis svartid på dine spørgsmål og at processen tager noget tid. Vi har forsøger at gøre det så flydende som muligt, men sørg for at være i god tid og hav tålmodighed. Vi gør det så godt vi kan.